Konferencja muzealników 2017

                W najbliższy piątek 10 marca w Muzeum Diecezjalnym w Łomży odbędzie się konferencja księży muzealników i konserwatorów diecezjalnych.   W ramach spotkania zaplanowano:

10.00-10.10 J. E. Ks. Bp Janusz Stepnowski, Biskup Diecezji Łomżyńskiej - Powitanie uczestników

10.10-10.30 Ks. dr Tomasz Grabowski, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży - Historia i zbiory Muzeum

10.30-10.35 J. E. Ks. Bp Michał Janocha, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Konferencji Episkopatu Polski - Wprowadzenie

10.35-10.50 dr hab. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu MKiDN - Współpraca

państwowych i kościelnych służb konserwatorskich

10.50-11.00 Ewa Bortkiewicz, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, Sprawy bieżące

11.00-11.20 Przerwa kawowa

11.20-11.35 Paulina Florjanowicz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN - Program wieloletni

“Niepodległa” - obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Propozycja współpracy.

11.35-11.50 dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów -

Muzea kościelne w Polsce a kierunki zmian „Ustawy o muzeach”

11.50-12.10 Przemysław Gorek - Współczesne metody konserwatorskie na przykładzie realizacji “Gorek Restauro”

12.10-12.20 Andrzej Chojnacki, prezes Digital Center - Oferta digitalizacji

12.20-13.20 Dyskusja z udziałem gości (prowadzi: J. E. Ks. Bpa Michał Janocha) : dr hab. Magdaleny Gawin,

Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków; Pauliny Florjanowicz, Dyrektor

Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN; dr hab. Piotra Majewskiego, prof. UKSW, Dyrektora

Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; prof. nzw. dr hab. inż. arch. Małgorzaty

Rozbickiej, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Mariusza Czuby, Zastępcy Dyrektora

Narodowego Instytutu Dziedzictwa

13.30-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-.... c.d. Dyskusji

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 285

Ferie zimowe 2017

Drodzy Kapłani, Siostry Zakonne, Katecheci!

Rozpoczyna się czas ferii zimowych stąd w wielu parafiach dzięki Waszemu zaangażowaniu będą odbywały się inicjatywy, których celem jest zagospodarowanie wolnego czasu od szkoły, jaki mają dzieci w różnym przedziale wiekowym. Zimowiska czy półkolonie, które cieszą się dużą frekwencją są możliwością do duszpasterstwa i pogłębienia w czasie zabaw wiedzy.

Jako Muzeum Diecezjalne z myślą o organizowanych wyjazdach i półkoloniach przygotowaliśmy specjalną wystawę, która będzie otwarta od 26 stycznia 2017 roku. Wystawa o tytule „Idźcie i głoście” nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego, a jej przedmiotem są 103 ikony, które powstały w ramach Stowarzyszenie „Droga ikony”, działającego w Poznaniu i Warszawie. Unikatowe przedstawienia w ikonach pokazują bogactwo treści i kunszt wykonania przez młodych ludzi wrażliwych na piękno, które w człowieka wpisał  Bóg.

Serdecznie zachęcam, aby w czasie trwających zimowisk odwiedzić Muzeum Diecezjalne w Łomży.

 

Ks. Tomasz Grabowski

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 377

Idźcie i głoście

26 stycznia Muzeum Diecezjalne w Łomży otwiera nową wystawę pod tytułem „Idźcie i głoście”Wystawa jest odpowiedzią na hasło roku duszpasterskiego. Na prezentację składają się 103 ikony o bardzo zróżnicowanej tematyce. Począwszy od klasycznych wzorów: Vera ikon, Przemienienie, Zmartwychwstanie, Trójca Święta a skończywszy na zupełnie współczesnych wzorcach jak ikona Jezusa Miłosiernego. Wyjątkowe w formie, urzekające w wyrazie artystycznym i przepojone duchem modlitwy prace pokazują jak wielki dar Bóg wpisał w człowieka.  

  


Author: Super User Opublikowano Odsłony: 391

Kolędowanie 2017

8 grudnia w Sali głównej Muzeum Diecezjalnego odbyło się radosne kolędowanie. O godzinie 16.00 rozpoczął się wspólny koncert kolędowy, którego autorami były dzieci i młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej z Łomży. Radość z przyjścia na świat Chrystusa promieniowała poprzez śpiew i radosne nuty w wykonaniu młodych twórców.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

 


 

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 222

Projekt 2016


http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg

Projekt pt Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Diecezjalnym w Łomży

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt polega na modernizacji wystawy stałej Rzeźba między "Ziemią a Niebem" prezentowanej w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Modernizacja ekspozycji obejmie zakup sprzętu i oprogramowania multimedialnego, konserwację zabytków prezentowanych na wystawie, publikację katalogu wystawy oraz przystosowanie ekspozycji na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wszystkie zadania wpłyną na zwiększenie dostępności zbiorów muzealnych wśród różnych grup społecznych. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, iż Muzeum Diecezjalne jest jedyną placówką w Łomży prezentującą zbiory sztuki sakralnej w ramach stałej ekspozycji.

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 172

BATIK

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 174
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Joomla! ©2012 Open Source. All rights reserved.