Modernizacja dzięki wsparciu Ministerstwa

http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg

 

 

 

 

 

 

 
Projekt pt. Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Łomży

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


W ramach zadania zaplanowane jest przeprowadzenie konserwacji 9 zabytków ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Łomży: 5 rzeźb, jednej płaskorzeźby, dwóch obrazów, jednej monstrancji. Obiekty stanowią zespół prezentowany na wystawie stałej „Rzeźba między Ziemią a Niebem”. Ze względu na bardzo zły stan zachowania dzieł wymienione muzealia wymagają pilnej konserwacji, która przywróci ich walory estetyczne i ekspozycyjne oraz wpłynie na wieloletnie zabezpieczenie substancji zabytkowej. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań konserwatorskich, konsultacji naukowych, prac konserwatorskich i opracowanie dokumentacji.

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 203

Ks. Franciszek Blachnicki - Wystawa

W sobotę 2 września 2017 roku w Muzeum Diecezjalnym zostanie otwarta wystawa poświęcona Słudze Bożemu Księdzu Franciszkowi Blachnickiemu. Ksiądz Franciszek to postać charyzmatyczna w Polskim Kościele, to człowiek o głębokiej duchowości i duszpasterskiej pasji. Przed kilkudziesięciu laty wpadł na pomysł, aby zaproponować dzieciom i młodzieży drogę formacji duchowej. Ruch Światło-Życie, którego jest założycielem to dziedzictwo Polskiego Kościoła, a także najbardziej dynamiczna wspólnota, która przez dziesięciolecia umożliwiła i umożliwia chętnym drogę życia z Panem Bogiem. Myślę, że każdy kto uczestniczy bliżej w życiu parafialnym „otarł” się w osobistym doświadczeniu o Oazę. Wiele osób pod wpływem formacji zdecydowało się na życie łaską powołania, dla wielu był to moment osobistego nawrócenie, a jeszcze dla innych Oaza stała się programem na życie.

Wystawa zostanie otwarta podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty, który corocznie odbywa się jako podsumowanie wakacyjnych rekolekcji oazowych. Zapraszam, aby zwiedzić tę wystawę, która pokazuje jak u źródła wyglądało życie ks. Franciszka Blachnickiego i jak rozrosło się to dzieło, które było i jest Bożym porywem serca.

Wystawa jest finansowana przez Miasto Ostrołęka. W Muzeum Diecezjalnym będzie prezentowana do 12 września a następnie będzie pokazana w Ostrołęce.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII


Author: Super User Opublikowano Odsłony: 303

NOC MUZEÓW2017

Tegoroczna Noc Muzeów 2017 przeszła w naszym Muzeum pod znakiem wielu atrakcji. Komu na sercu doświadczenie kultury w szerokim zakresie, ten na pewno odwiedził naszą muzealną kolekcję. W ramach tej szczególnej nocy prezentowaliśmy wystawę fotografii z procesji Bożego Ciała w Myszyńcu, zarejestrowaną przez czujne oko Marka Kulikowskiego. Największą popularnością cieszył  się Świat małej kolei – księdza Janusza Grygiera. Kolejka ruchoma oraz modele przedstawiające różne sceny z życia przyciągnęły całe rzesze zwiedzających. Radość zamknięta w miniaturze udzielała się zarówno dzieciom jak i dorosłym. Mury muzeum rozgrzewała muzyka poważna w wykonaniu adeptów Państwowej Szkoły Muzycznej z Łomży. Harmonijna gra i szeroki repertuar to dowód wielkiego wysiłku włożonego w kształtowanie młodych talentów przez swoich Mistrzów. Dopełnieniem muzycznym był koncert Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej, która o godzinie 21.30 wybrzmiała w pełnym wymiarze. Przechadzając się po stałej ekspozycji można było zatrzymać wzrok na pracach uczniów Liceum Plastycznego z Supraśla. Tematyka prac to węgierskie pejzaże z przewodnim motywem Sanktuarium Maryjnego. Cała noc to kilka tysięcy zwiedzających za co serdecznie dziękujemy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

 

 

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 251

NOC MUZEÓW 2017

JUŻ NIEDŁUGO 20 MAJA

NOC MUZEÓW

ZAPRASZAMY

W PROGRAMIE:

18:00-21:30 – koncert uczniów Szkoły Muzycznej z Łomży

18:00-23:45 – wystawa makiet kolejek, w tym kolejki ruchome – KS. JANUSZ GRYGIEL 

 „Boże Ciało w Myszyńcu” MAREK KULIKOWSKI-FOTOGRAFIA

„Węgierskie inspiracje”- MALARSTWO

21:30 – koncert Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 266

Obiekty sakralne 2017

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 400

Konferencja 10 marca 2017

10 marca 2017 roku w siedzibie Muzeum Diecezjalnego w Łomży odbyła się Ogólnopolska Konferencja pod tytułem „MUZEALNICTWO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”. Wydarzenie zgromadziło księży muzealników i konserwatorów diecezjalnych z większości polskich diecezji. Obecni byli przedstawiciele placówek muzealnych o długiej historii jak i tych, które są na etapie tworzenia. Celem zorganizowanego spotkania było omówienie dotychczasowych problemów muzealników, a także zacieśnienie współpracy w ochronie zabytków pomiędzy stroną kościelną a władzą świecką. Na wspólne obrady przybyli Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN Pani dr hab. Magdalena Gawin, Pan dr hab. Piotr Majewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także Pani paulina Florjanowicz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN. Nową inicjatywę MKiDN w postaci Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami zainicjowaną przez Panią Magdalenę Gawin przedstawił Pan dr Wojciech Kozłowski. Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją a następnie poczęstunkiem w Wyższym Seminarium Duchownym im. Jana Pawła II w Łomży.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

Author: Super User Opublikowano Odsłony: 304
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Joomla! ©2012 Open Source. All rights reserved.