Mar 07

Konferencja muzealników 2017

                W najbliższy piątek 10 marca w Muzeum Diecezjalnym w Łomży odbędzie się konferencja księży muzealników i konserwatorów diecezjalnych.   W ramach spotkania zaplanowano:

10.00-10.10 J. E. Ks. Bp Janusz Stepnowski, Biskup Diecezji Łomżyńskiej - Powitanie uczestników

10.10-10.30 Ks. dr Tomasz Grabowski, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży - Historia i zbiory Muzeum

10.30-10.35 J. E. Ks. Bp Michał Janocha, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Konferencji Episkopatu Polski - Wprowadzenie

10.35-10.50 dr hab. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu MKiDN - Współpraca

państwowych i kościelnych służb konserwatorskich

10.50-11.00 Ewa Bortkiewicz, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, Sprawy bieżące

11.00-11.20 Przerwa kawowa

11.20-11.35 Paulina Florjanowicz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN - Program wieloletni

“Niepodległa” - obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Propozycja współpracy.

11.35-11.50 dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów -

Muzea kościelne w Polsce a kierunki zmian „Ustawy o muzeach”

11.50-12.10 Przemysław Gorek - Współczesne metody konserwatorskie na przykładzie realizacji “Gorek Restauro”

12.10-12.20 Andrzej Chojnacki, prezes Digital Center - Oferta digitalizacji

12.20-13.20 Dyskusja z udziałem gości (prowadzi: J. E. Ks. Bpa Michał Janocha) : dr hab. Magdaleny Gawin,

Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków; Pauliny Florjanowicz, Dyrektor

Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN; dr hab. Piotra Majewskiego, prof. UKSW, Dyrektora

Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; prof. nzw. dr hab. inż. arch. Małgorzaty

Rozbickiej, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Mariusza Czuby, Zastępcy Dyrektora

Narodowego Instytutu Dziedzictwa

13.30-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-.... c.d. Dyskusji

Author: Super User Poprawiono: wtorek, 07, marzec 2017 09:28 Opublikowano Odsłony: 541
Drukuj
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Joomla! ©2012 Open Source. All rights reserved.