Sep 07

Modernizacja dzięki wsparciu Ministerstwa

http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg

 

 

 

 

 

 

 
Projekt pt. Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Łomży

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


W ramach zadania zaplanowane jest przeprowadzenie konserwacji 9 zabytków ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Łomży: 5 rzeźb, jednej płaskorzeźby, dwóch obrazów, jednej monstrancji. Obiekty stanowią zespół prezentowany na wystawie stałej „Rzeźba między Ziemią a Niebem”. Ze względu na bardzo zły stan zachowania dzieł wymienione muzealia wymagają pilnej konserwacji, która przywróci ich walory estetyczne i ekspozycyjne oraz wpłynie na wieloletnie zabezpieczenie substancji zabytkowej. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań konserwatorskich, konsultacji naukowych, prac konserwatorskich i opracowanie dokumentacji.

Author: Super User Poprawiono: czwartek, 07, wrzesień 2017 07:17 Opublikowano Odsłony: 431
Drukuj
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Joomla! ©2012 Open Source. All rights reserved.